Sundhedsstyrelsen udgav i 2019 en rapport, som indikerede at antallet af unge, som er fysisk aktive er lav. Sammen med undersøgelser fra blandt andet Idan, ses det at antallet af unge der stopper i foreningsidrætten stiger når børn når 10 – 12 års alderen. I Fredericia oplever vi også som i øvrige dele af landet, at det er svært at fastholde unge i idrætten når de eksempelvis nærmer sig puberteten, hvorfor vi ønsker at afprøve metoder til at motiverer og fastholde unge i idrætten.

Fredericia kommune ønsker i tæt samarbejde med Fredericia Idrætsråd og skolerne i Fredericia at øge de 11-12 åriges engagement i forhold til fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse. 

Projekt Let´s Go! Udfordrer den traditionelle tilgang i det lokale idrætsliv fra traditionelt og historisk at have fokus på konkurrence, kampe, turneringer og kontinuerlige træningsaktiviteter, til at sætte den unges motivation, lyst og idrætsglæde i centrum igennem fællesskab og samvær.

Vi vil opbygge et stærkere fokus på fællesskaber og idrætsaktiviteter, der gør det sjovt og motiverende at

tage del i bevægelsesfællesskabet frem for konkurrenceelementet.

Vi vil præsentere alle elever på 5. og 6. årgange for den brede idræt via 2 indsatser:

 

Idrætsfestival: Idrætsforeningerne præsenterer unge på 5. og 6. årgang for en række forskellige idrætsgrene. Idrætsfestivalerne afholdes lokalt i regi af de lokale skoledistrikter i Fredericia.

Hver idrætsforening præsenterer sin idræt for 3 klasser af tre omgang i blokke á ca. 1 times varighed.

Hver forening som deltager på dagen modtager et tilskud til foreningen.

 

Et idrætspas til ”Bland Selv Idræt”, som giver adgang til tre gratis forløb for alle elever på 5. årgang. I ”Bland Selv Idræt” kan den unge selv vælge imellem de aktiviteter, som er med i tilbuddet.

I dette projekt vil vi sammen med idrætsforeningerne sammensætte 6 ugers forløb af tre omgange i løbet af henholdsvis første og andet projektår. Det betyder, at vi i løbet af projektperioden samlet tilbyder 6 forløb á 6 ugers varighed til byens 5 årgange i 2020 og 2021.

De idrætter, som vælger at tilbyde deres aktivitet vil skulle sammensætte et 6 ugers forløb, som introducerer idrætten for den unge eksempelvis en til to gange pr. uge. 

Det kan være nybegyndere, let øvede eller erfarne udøvere som deltager samt på tværs af køn. For at deltage kræver det, at den enkelte forening sikrer kvalificeret instruktører, som kan differentiere og motivere den enkelte/fællesskabet og i øvrigt tilpasse aktiviteten til målgruppen. Foreninger som ønsker at deltage ydes et tilskud pr. time, som kan anvendes til foreningen, frikøb af instruktører etc. Leje af facilitet dækkes, som udgangspunkt efter aftale, af projektet, men bookes selv af den enkelte forening,

 

Samarbejdspartnere:         

Idan – link: Læs mere

Søren Østergaard – link: Læs mere
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk