Sundhedsstyrelsen udgav i 2019 en rapport, som indikerede at antallet af fysisk aktive unge er relativ lavt. Undersøgelser fra blandt andet Idrættens Analyseinstitut viser, at antallet af unge der stopper i foreningsidrætten stiger, når de rammer 10 – 12 års alderen. I Fredericia oplever vi også som i øvrige dele af landet, at det er svært at fastholde unge i idrætten, når de eksempelvis nærmer sig puberteten. Derfor ønsker vi, at afprøve metoder til at motivere og fastholde unge i idrætten.

Fredericia kommune ønsker i tæt samarbejde med Fredericia Idrætsråd og skolerne i Fredericia at øge de 11-12 åriges engagement i forhold til fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse. 

Projekt Let´s Go udfordrer den traditionelle tilgang i det lokale idrætsliv fra traditionelt og historisk at have fokus på konkurrence, kampe, turneringer og kontinuerlige træningsaktiviteter til at sætte den unges motivation, lyst og idrætsglæde i centrum igennem fællesskab og samvær.

Vi vil opbygge et stærkere fokus på fællesskaber og idrætsaktiviteter, der gør det sjovt og motiverende at tage del i bevægelsesfællesskabet frem for konkurrenceelementet.

Vi vil præsentere alle elever på 5. og 6. årgang for den brede idræt via 2 indsatser:

 

Idrætsfestival: Idrætsforeningerne præsenterer unge på 5. og 6. årgang for en række forskellige idrætsgrene. Idrætsfestivalerne afholdes lokalt i regi af de lokale skoledistrikter i Fredericia.

Hver idrætsforening præsenterer sin idræt for tre klasser af tre omgange i blokke á ca. 1 times varighed.

Hver forening som deltager på dagen modtager et tilskud til foreningen.

 

Bland Selv Idræt: Idrætsforeninger giver alle elever på 5. og 6. årgang adgang til tre gratis forløb af 6 ugers varighed. I ”Bland Selv Idræt” kan den unge selv vælge imellem de aktiviteter, som er med i tilbuddet. Alle aktiviteter foregår udenfor elevernes skoletid.

Alle elever på 5. og 6. årgang kan deltage, og det er på tværs af niveaur og køn.

Som forening kræver det for at deltage, at man har kvalificerede instruktører, som kan differentiere og motivere den enkelte/fællesskabet og i øvrigt tilpasse aktiviteten til målgruppen. Foreninger som ønsker at deltage ydes et tilskud pr. time, som kan anvendes til foreningen, frikøb af instruktører etc. 

Samarbejdspartnere:         

Idan – link: Læs mere

Søren Østergaard – link: Læs mere
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk